2 September 2018

SEMINAR SIRAH NABAWIYAH 2018 & KURSUS UMRAH 2018/2019

DAFTAR KEHADIRANSIRAH NABAWIYAH
28-29 SEP 2018
0800 - 1830
JERAI HOTEL SUNGAI PETANI KEDAH

jom hadir klik dan sahkan kehadiran link di bawah insyallah :


Ceramah di sampaikan oleh ust Ismail Mat Ali berkenaan tajuk-tajuk di bawah insyallah :

Tanah Arab & Kaumnya
Pemerintahan & Amiriah Di Tanah Arab
Agama Orang Arab
Suasana Masyarakat Arab Jahiliah
Nasab Keluarga Nabi Muammamad Saw
Keputraan Rasulllah Saw & Empat Puluh Tahun Sebelum Kenabian
Di Bawah Naungan Kenabian Dan Kerasulan
Perintah Menyampaikan Dakwah
Jangka Waktu Dakwah & Peringkatnya
Peringkat Pertama - Jihad Dakwah
Peringkat Kedua - Dakwah Terbuka
Pemulauan Umum
Utusan Terakhir Kepada Abu Talib
Tahun Dukacita
Kekuatan Kesabaran Dan Kecelakaan
Pengkat Ketiga Dakwah Silam Keluar Kota Makkah
Menawarkan Islam Kepada Kabilah Dan Individu
Israk Mikraj
Baiah Al-Aqabah
Permulaan Hijrah
Peristiwa Dar Al-Nadwah
Hijrah Rasullah SAW
Kehidupan Di Madinah
Hijrah Madinah Yang Genting
Pembentukkan Masyarakat Yang Baharu
Perjanjian Dengan Orang Yahudi
Pertembungan Berdarah
Perang Badar Al-Kubra
Aktiviti Ketenteraan Antara Badar Dan Uhud
Peperangan Bani Sulaym Di Al-Kudr
Pakatan Membunuh Rasullah SAW
Perang Bani Qainuqa
Perang Al-Sawiq
Perang Dhi Amr
Pembunuh Kaab Bin Al-Ashraf
Operasi Bahran
Operasi Zaid Bin Harithah
Perang Uhud
Tinjauan Dan Operasi Antara Uhud Dan Ahzab
Perang Ahzab
Peperangan Bani Quraizah
Aktiviti Bani Quraizah
Aktiviti Ketenteraan Selepas Bani Quraizah
Peperangan Bani Al-Mustaliq
Perutusan Dan Operasi Selepas Peperangan Bani Al-Mustaliq
Peristiwa Hudaibiyah
Era Baharu
Perutusan Surat Kepada Pemerintah-Pemerintah
Aktiviti Ketenteraan Selepas Perjanjian Hudaibiyah
Peperangan Khaibar Dan Wadi Al-Quran
Saki Baki Operasi Dan Peperangan
Umrah Qada
Perang Mu'tah
Pembukaan Makkah
Peringkat Ketiga
Perang Hunain
Selepas Penaklunkan Makkah
Perang Tabuk
Sekilas Pandang Peperangan
Penghijrahan Ke Agama Allah Beramai-Ramai
Kejaan Dakwah Dan Kesannya
Haji Perpisahan
Menuju Teman Yang Maha Tinggi
Rumah Tangga Rasullah SAW
Sifat Dan Akhlak Rasullah
DAFTAR KEHADIRANJADUAL KURSUS UMRAH PERCUMA & TERBUKA 2018/20190 ulasan:

Catat Ulasan

DOWNLOAD